Komposition X4 - Bemästra bildkomposition 

- 4 tillfällen på distans där bildens komposition står i centrum 

Kompositionen är grunden och uppbyggnaden i varje bild, det spelar ingen roll hur fint ljus du har eller hur storslaget vyn är om inte kompositionen stämmer. Under 4 tillfällen får du fördjupa dig i bildkompositionens värld, vilka regler som finns och vilka regler vi kan bryta mot. Denna kurs kan du gå oavsett vilken slags kamera du har, t.o.m. mobilkameran funkar utmärkt! 


Kursen innehåller bland annat:    • Grundläggande och avancerade kompositionsregler 
  • Balanserade kompositioner 
  • Färger, former, mönster 
  • Förbättra ditt bildseende 
  • Teori, praktik och bildanalys
  • 4 tillfällen via zoom
  • Kursmaterial så du kan repetera kursen i efterhand 

Bildkomposition gör bilden

Komposition är så enkelt som bildens uppbyggnad, det vi väljer att ha med innanför ramarna och vart vi placerar det i bilden. Det spelar ingen roll hur fint motiv du har framför dig eller hur dyr kamera du har i handen, om inte kompositionen sitter så kommer inte heller resten av bilden att göra det. Kompositionen kan förmedla känsla, skapa balans, framhäva eller dölja, skapa intresse, ordning eller kaos. Bemästrar vi komposition har vi kommit en bra bit på vår fotografiska resa.  


4 tillfällen, teori, praktik, feedback

Kursen består av 4 tillfällen via zoom där varje tillfälle består av en teoretisk del, en praktisk uppgift till nästa tillfälle samt bildanalys av deltagarnas bilder. 


Vem är kursen för?

Denna kurs är för alla! Oavsett om du har systemkamera eller mobilkamera, har fotat länge eller är nybörjare. Bildkomposition är alltid relevant och denna kurs kommer att utöka din kunskapsbank samt bidra med massa inspiration.   


Om du får förhinder och Kursmaterial

Efter kursen kommer du mottaga ett kursmaterial där du kan repetera kursen i efterhand. Om du inte skulle kunna närvara vid något av kurstillfällen kommer kursen spelas in och skickas till dig. 


Jonathan Stenvall/N

Fotograf och kurs/reseledare

Jonathan har sedan 16 års ålder haft egna kurser och föreläsningar runt om i Norden och driver sedan 2021 Fotokurser Stockholm och Nordiska fotokurser. Han är meriterad fotograf och utbildad vandringsguide i Nepal samt ambassadör för kameramärket OM-system.


Jonathanstenvall.com


Praktisk info


Kursledare: Jonathan Stenvall/N


Plats: På distans via zoom 


Tid: 19:00-21:00


Datum: Mån 18/11, Mån 25/11, Mån 2/12, Mån 9/12


Förkunskaper: Inga 


Utrustning: Sytemkamera / mobilkamera / kompaktkamera 


Antal deltagare: Min 6 - Max 10


Pris: 1995 SEK


Boka nedan

OBS -När du klickat''Boka här''och''köp''hamnar din bokning i varukorgen uppe i högra hörnet. Kontakta oss på info@nordiskafotokurser.se vid problem.


Du kan dela upp din betalning, kontakta oss för mera information.


Genom att boka accpeterar du Nordiska fotokursers bokningspolicy och villkor, läs hela avtalet nedan

Kurs/Resevillkor 


Villkor för din bokning 


Du som deltagare/kund på en resa eller workshop ansvarar själv för ta med dig kamerautrustning samt kläder utefter väderförutsättningar. Nordiska fotokurser ansvarar inte för eventuella skador på kamerautrustning eller övriga egendomar då detta ska täckas av ditt försäkringsbolag. Som kund/deltagare ansvarar också för att vara i rätt tid på angiven plats under resans start samt hållpunkter.  


Det är ditt ansvar som deltagare/kund att kontrollera att din transport överensstämmer med resans/workshopens start och slut. Reseförsäkring ingår inte i Nordiska fotokursers resor utan det är kunden/deltagarens ansvar att erhålla giltig reseförsäkring. 


Bindande Avtal


Avtalet blir bindande för parterna efter genomförd betalning av anmälningsavgift.


Betalningsvilkor


Arrangören tar ut en anmälningsavgift om 20 % av arrangemangets pris vid fotoresor, för kortare kurser eller workshops som sträcker sig över max 3 dagar betalas hela summan vid bokning. Delbetalningsmöjligheter finns på utvalda arrangemang.  Anmälningsavgiften ska betalas mot faktura inom 30 dagar efter bokning. Resterande del av resans pris ska betalas mot faktura senast två månader före avresa. Vid bokning av resa nära inpå avresa ska hela resans pris betalas i samband med anmälan.Avbokning (Fotoresor/kurser som sträcker sig över 2 nätter eller längre)


Avbokning av din resa/workshop sker skriftligen till info@nordiskafotokurser.se, Nordiska fotokurser har rätt att ta ut en avbokningsavgift efter följande:


Vid avbokning 6 månader innan avresa återbetalas hela beloppet, även inbetald anmälningsavgift 


Vid avbokning senare än 6 månader, men tidigare än 91 dagar före arrangemangets start uttages en avbokningsavgift på 50 % av hela resans pris.


Vid avbokning senare än 91 dagar, men tidigare än 61 dagar före arrangemangets start uttages en avbokningsavgift på 80 % av hela resans pris.


Vid avbokning 60 dagar före avresa eller senare debiteras full kostnad för resan.


Avbokning (Fotoresor/kurser 1-2 dagar eller kortare eller kurser på distans)


Avbokning av din resa/workshop sker skriftligen till info@nordiskafotokurser.se, Nordiska fotokurser har rätt att ta ut en avbokningsavgift efter följande:


Vid avbokning 2 månader innan start återbetalas hela beloppet, även inbetald anmälningsavgift


Vid avbokning senare än 2 månader men tidigare än 31 dagar före arrangemangets start uttages en avbokningsavgift på 50 % av hela kursens pris.


Vid avbokning 30 dagar före kursstart eller senare debiteras full kostnad för arrangemanget.Vid avbokning av arrangemanget/resan/workshopen ersätter Nordiska fotokurser inga inköp som kunden / deltagaren gjort med anledning av resan som flygbiljetter eller andra resekostnader. Alla kunder/ deltagare rekommenderas att alltid inneha ett giltigt avbokningsskydd. 
Rätt att ställa in resa vid för få bokningar


För varje arrangemang/resa/workshop sätts ett minimumantal på deltagare för att resan ska kunna genomföras. Minimumantalet för varje enskild resa framgår i resebeskrivningen. Nordiska fotokurser har rätt att ställa in arrangemanget/resan om deltagarna inte uppnår minimumantalet. Kunden erhåller du full återbetalning av resans pris.


Vid avbokning av arrangemanget/resan/workshopen ersätter Nordiska fotokurser inga inköp som kunden / deltagaren gjort med anledning av resan som flygbiljetter eller andra resekostnader. Alla kunder/ deltagare rekommenderas att alltid inneha ett giltigt avbokningsskydd.Inställd resa av övriga anledningar


Arrangören förbehåller sig rätten att ställa in resa, om resan inte kan genomföras på grund av annan orsak utanför arrangörens kontroll, t.ex. akut sjukdom hos reseledare/guide. Resenär som bokat resa har därvid rätt till återbetalning av det som betalats. Arrangören ansvarar inte för eventuella inköp som resenär gjort med anledning av resan, t.ex. bokade flygbiljetter. Resenär rekommenderas därför att alltid boka avbokningsbar flygbiljett eller avbokningsskydd.


Hälsa


Kunden/deltagaren ansvarar för att va vid tillräcklig god kondition och hälsa för att kunna delta i arrangemangets olika delar vilket t.e.x kan innefatta vandringar i krävande terräng. Hur krävande varje enskild resa är framgår i resebeskrivningen.