Östersjöns pärla - Kreativ fotografering på Gotska sandön 

’'Ett paradis på jorden är Gotska Sandön, Östersjöns pärla, en av Sveriges skönaste klenoder. ’’

Följ med till östersjöns isolerade pärla Gotska sandön Nationalpark, ett paradis av milslånga vita sandstränder, rik flora och knotig tallskog bara 3 timmars båttur från Nynäshamn. Ett paradis för fotografer och naturälskare. 

Resan innehåller bland annat: 


  • Upplev Gotska sandön med en guide som besökt ön över 20 gånger 
  • Orkideer och vårflora 
  • Milslånga sandstränder och landskapsfotografering 
  • Soluppgång och solnedgång över obruten horisont 
  • Kreativ workshop i kurslokal intill havet 
  • Individuell handledning
  • Tips, trix och feedback från prisvinnande naturfotograf

Fotografering och guidning

Vårt fokus ligger på kvällar och morgnar när ljuset är som allra bäst, vi varierar vår fotografering och väljer våra motiv utefter väder och vind. Milslånga sandstränder, en unik flora, stor rikedom av djur och fåglar och en tallskog där höststormarna gjort sitt intryck är på tapeten under vår vistelse. Är vädret gynnsamt promenerar vi bort till öns sälgömsle för att fotografera gråsäl, som mest kan här ligga över 100st individer en stilla sommarkväll.


Gotska sandöns flora 

Gotska sandön är känt för sin rikedom av kärlväxter som hittas både på öns sanddyner, slåtterängar och skogsmiljö. Ett stort antal

orkidéer växer på ön, bland annat den mycket vackra och på fastlandet ovanliga Rödsysslan som här återfinns i stora mängder. 


Spår utav en av europas finaste urskogar

Skogen på Gotska sandön är naturskog med spår av den urskog som en gång täckt hela ön. Vi kommer besöka höga åsen, en hög sandås som stiger ur skogshavet i mitten på ön och där flera levande och döda tallar står kvar som en kvarlämning från urskogen, många är över 400 år gamla. 


Guide och fotoledare

Jonathan Stenvall kommer vara både fotografisk ledare och guide på ön, han har besökt ön ett tjugotal gånger och har stor kännedom om öns bästa fotografiska smultronställen samt platsens historia och djurliv.


Kreativ fotoworkshop

Ett gammalt båthus med havet utanför dörren kommer fungera som vår kurslokal, här kommer vi ha bildgenomgång och workshop när ljuset är för hårt. Vi kommer lära oss hur vi på olika sätt avbildar motiven vi möter på ön och flera kreativa tekniker som tar din fotografering till nästa nivå. Vi varvar teori med praktiska övningar och bilddiskussion.


Tillgänglighet och deltagares fysik

Vi kommer att promenera på ön i sand vilket kan vara tungt, beroende på väder och vind kommer det krävas av dig som deltagare att gå upp till 10km om dagen. Ibland kan terrängen vara kuperad och bitvis krävande men oftast relativt platt.

Jonathan Stenvall/N

Fotograf och kurs/reseledare

Jonathan har sedan 16 års ålder haft egna kurser och föreläsningar runt om i Norden och driver sedan 2021 Fotokurser Stockholm och Nordiska fotokurser. Han är meriterad fotograf och utbildad vandringsguide i Nepal samt ambassadör för kameramärket OM-system.


www.jonathanstenvall.com

Icke-bindande intresseanmälan

Du kan också mejla din intresseanmälan till info@nordiskafotokurser.se 

 
 
 
 

Kurs/Resevillkor 


Villkor för din bokning 


Du som deltagare/kund på en resa eller workshop ansvarar själv för ta med dig kamerautrustning samt kläder utefter väderförutsättningar. Nordiska fotokurser ansvarar inte för eventuella skador på kamerautrustning eller övriga egendomar då detta ska täckas av ditt försäkringsbolag. Som kund/deltagare ansvarar också för att vara i rätt tid på angiven plats under resans start samt hållpunkter.  


Det är ditt ansvar som deltagare/kund att kontrollera att din transport överensstämmer med resans/workshopens start och slut. Reseförsäkring ingår inte i Nordiska fotokursers resor utan det är kunden/deltagarens ansvar att erhålla giltig reseförsäkring. 


Bindande Avtal


Avtalet blir bindande för parterna efter genomförd betalning av anmälningsavgift.


Betalningsvilkor


Arrangören tar ut en anmälningsavgift om 20 % av arrangemangets pris vid fotoresor, för kortare kurser eller workshops som sträcker sig över max 3 dagar betalas hela summan vid bokning. Delbetalningsmöjligheter finns på utvalda arrangemang.  Anmälningsavgiften ska betalas mot faktura inom 30 dagar efter bokning. Resterande del av resans pris ska betalas mot faktura senast två månader före avresa. Vid bokning av resa nära inpå avresa ska hela resans pris betalas i samband med anmälan.Avbokning (Fotoresor/kurser som sträcker sig över 2 nätter eller längre)


Avbokning av din resa/workshop sker skriftligen till info@nordiskafotokurser.se, Nordiska fotokurser har rätt att ta ut en avbokningsavgift efter följande:


Vid avbokning 6 månader innan avresa återbetalas hela beloppet, även inbetald anmälningsavgift 


Vid avbokning senare än 6 månader, men tidigare än 91 dagar före arrangemangets start uttages en avbokningsavgift på 50 % av hela resans pris.


Vid avbokning senare än 91 dagar, men tidigare än 61 dagar före arrangemangets start uttages en avbokningsavgift på 80 % av hela resans pris.


Vid avbokning 60 dagar före avresa eller senare debiteras full kostnad för resan.


Avbokning (Fotoresor/kurser 1-2 dagar eller kortare)


Avbokning av din resa/workshop sker skriftligen till info@nordiskafotokurser.se, Nordiska fotokurser har rätt att ta ut en avbokningsavgift efter följande:


Vid avbokning 2 månader innan start återbetalas hela beloppet, även inbetald anmälningsavgift


Vid avbokning senare än 2 månader men tidigare än 31 dagar före arrangemangets start uttages en avbokningsavgift på 50 % av hela kursens pris.


Vid avbokning 30 dagar före kursstart eller senare debiteras full kostnad för arrangemanget.Vid avbokning av arrangemanget/resan/workshopen ersätter Nordiska fotokurser inga inköp som kunden / deltagaren gjort med anledning av resan som flygbiljetter eller andra resekostnader. Alla kunder/ deltagare rekommenderas att alltid inneha ett giltigt avbokningsskydd. 
Rätt att ställa in resa vid för få bokningar


För varje arrangemang/resa/workshop sätts ett minimumantal på deltagare för att resan ska kunna genomföras. Minimumantalet för varje enskild resa framgår i resebeskrivningen. Nordiska fotokurser har rätt att ställa in arrangemanget/resan om deltagarna inte uppnår minimumantalet. Kunden erhåller du full återbetalning av resans pris.


Vid avbokning av arrangemanget/resan/workshopen ersätter Nordiska fotokurser inga inköp som kunden / deltagaren gjort med anledning av resan som flygbiljetter eller andra resekostnader. Alla kunder/ deltagare rekommenderas att alltid inneha ett giltigt avbokningsskydd.Inställd resa av övriga anledningar


Arrangören förbehåller sig rätten att ställa in resa, om resan inte kan genomföras på grund av annan orsak utanför arrangörens kontroll, t.ex. akut sjukdom hos reseledare/guide. Resenär som bokat resa har därvid rätt till återbetalning av det som betalats. Arrangören ansvarar inte för eventuella inköp som resenär gjort med anledning av resan, t.ex. bokade flygbiljetter. Resenär rekommenderas därför att alltid boka avbokningsbar flygbiljett eller avbokningsskydd.


Hälsa


Kunden/deltagaren ansvarar för att va vid tillräcklig god kondition och hälsa för att kunna delta i arrangemangets olika delar vilket t.e.x kan innefatta vandringar i krävande terräng. Hur krävande varje enskild resa är framgår i resebeskrivningen.